DRAGON DREAMING – beitu ba!

El “Dragon dreaming” es un método ancestral australiano centrado en el desarrollo personal, que te permitirá situarte en el centro de tu vida. Te ayudará a tener las ideas más claras atendiendo no sólo a tu interés, sino también al del resto de personas que te rodean.
¿Tienes sueños pero no sabes cómo llevarlos a cabo?, ¿Te sientes confundido/a o angustiado/a?, ¿No sabes qué hacer AHORA? DRAGON DREAMING te ayudará a aclarar tus ideas, tus pensamientos y tus necesidades.
Anímate a dar un paso más hacia tu bienestar.

“Dragon dreaming”-a garapen pertsonalean zentratutako Australiar arbasoen metodoa da, zure bizitzaren erdian kokatzea baimenduko dizuna. Ideia argiagoak izaten lagunduko dizu, zure interesei eta gainerako pertsonen interesei arreta ipiniz.
 
Ametsak dituzu baina ez dakizu nola burutu?. Nahasita edo larrituta sentitzen zara? Ez dakizu zer egin ORAIN? beitu ba!-ren “Dragon dreaming” tailerrak zure ideiak, zure pentsa- menduak eta zure beharrak argitzen lagunduko dizu .
 
Anima zaitez zure ongizateranzko pauso bat ematera.

· Creer en nosotras y nosotros mismos.
· Buscar caminos que nos beneficien.
· Crear un esquema mental amplio para aclarar dudas personales/profesionales.

· Geure buruan sinetsi.
· Guretzat hobeagoak diren bideak bilatu.
· Buruko eskema zabala sortu zalantza pertsonalak/profesionalak argitu ahal izateko.
· Gran crecimiento personal.
· Ayuda a sentirse parte de una comunidad / barrio / grupo.
· Trabajas tu propio bienestar y el del medio ambiente.
· Ayuda a creer en ti mismo.
· Estimula tu capacidad de abstracción, es decir, poder concentrarse en los propios pensamientos huyendo de convencionalismos y normas sociales que nos impiden crecer.
· Desarrolla tus inquietudes y las de tu entorno.
· Te permite madurar facultades y criterios propios.

· Hazkunde pertsonal handia.
· Komunitate / Auzo / Talde baten parte sentitzen lagunduko zaitu.
· Zure ongizatea eta ingurumenekoa lantzen duzu.
· Zeure buruan sinesten lagunduko dizu.
· Abstrakzio-gaitasuna estimulatzen du, hau da, norberaren pentsamenduetan kontzen- tratu ahal izatea, gizarteko arauak eta konbentzionalismoak alde batera utziz.
· Zure kezkak eta ingurukoak garatuko dituzu.
· Zure gaitasunak eta irizpideak helarazteko aukera ematen dizu.
La metodología DRAGON DREAMING (D.D.) es participativa y activa. D. D. es una metodología utilizada por la sabiduría ancestral australiana y se divide en cuatro ejes: qué, por qué, para qué y cómo, que irás contestando con dibujos, palabras y/o conceptos.

DRAGON DREAMING metodologia parte-hartzailea eta aktiboa da. D. D. Australiar arbaso-jakituriak erabilitako metodologia da eta lau ardatzetan banatzen da: zer, zergatik, zertarako eta nola eta marrazkiekin, hitzekin eta/edo kontzeptuekin erant- zuten joango zara.

Personas a partir de 17 años
17 urtetik gorako pertsonentzat

Último sábado de cada mes 17:00 a 19:00
Hilabeteko azken larunbata 17:00etatik 19:00etara
Sala beitu ba! – Calle Errondoko S/N 48015 Bilbao – cerca del metro Sarriko
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2904.779141902101!2d-2.960522384683959!3d43.27700257913591!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd4e504126365709%3A0xc2a913d644a2a247!2sBeituBa!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1557561988409!5m2!1ses!2ses&w=600&h=450]
Cada sesión: 20,00€
*mínimo 10 personas

Saio bakoitza: 20,00€
*10 pertsonako gutxieneko taldea
Rellenando el siguiente FORMULARIO

Hurrengo FORMULARIOA bete behar duzue

teléfono: 688 739 485 / 944 022 022
email: info@beituba.com