DIBER CAMPUS 2020 – ASTE SANTUKO KOLONIAK – COLONIAS DE SEMANA SANTA

ASTE SANTUKO KOLONIAK (4 – 12 urte)

– DIBER CAMPUS 2020 –

Colonias de Semana Santa (4 – 12 años)

DIBER CAMPUS son unas colonias de Semana Santa que mezclan actividades y talleres artísticos y colaborativos con excursiones para disfrutar de diferentes espacios.

En DIBER CAMPUS los niños y las niñas disfrutarán de unas vacaciones divertidas y diversas, conociendo amigos y amigas nuevas.


DIBER CAMPUSean, sormen eta parte hartzaile ekintzak eta irteerak egingo ditugu disfrutatzeko.

Neska-mutilek DIBERtigarri eta DIBERtzitatez betetako Aste Santuaz gozatuko dute, lagun berriak ezagutuz.

· Favorecer el trabajo en grupo, la relación de igualdad y respeto entre los niños y niñas.
· Lograr que todos y todas se sientan protagonistas.
· Posibilitar una experiencia tanto agradeble y divertida como eduativa y enriquecedora a través de juegos, talleres, excursiones, …
· Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación.


· Talde-lanari, berdintasun-erlazioari eta haurren arteko errespetuari laguntzea
· Guztiak protagonista sentitu daitezela lortzea.
· Esperientzia dibertigarria eta hezitzailea zein aberasgarria posible egitea, jokoen, tailerren eta irtereen bidez.
· Bere trebetasun sozialen eta erlazioen garapenean laguntzea.

1ª Semana: del 6 al 8 de abril
2ª Semana: del 14 al 17 de abril
(los días santos podemos continuar con las colonias, si te interesa contáctanos)

1. Astea: Apirilaren 6tik 8ra.
2ª. Astea: Apirilaren 14tik 17ra.
(Egun santuetan koloniekin jarrai dezakegu, interesatzen bazaizu kontaktuan ipini)

beitu ba! Aretoan – Erronodoko Kalea Z/G 48015 Bilbao – Sarriko metrotik urbil

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2904.779141902101!2d-2.960522384683959!3d43.27700257913591!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd4e504126365709%3A0xc2a913d644a2a247!2sBeituBa!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1557561988409!5m2!1ses!2ses&w=600&h=450]

Niños y niñas de 4 a 12 años.

4 eta 12 urte arteko neska-mutilak.

IDIOMA / HIZKUNTZA
Euskera (y castellano si es necesario) // Euskera (eta gaztelania beharrezkoa bada)

-OPCIÓN 1-
Precio por 1ª SEMANA / 3 días
A – Madrugadores: 8:00-9:00 (0€)
B* – Mañana: 9:00-14:00 (60€)
C – Comida: 14:00-15:00 (30€)
D – Tarde: 15:00-17:00 (15€)
-OPCIÓN 2-
Precio por 2ª SEMANA / 4 días
A – Madrugadores: 8:00-9:00 (0€)
B* – Mañana: 9:00-14:00 (80€)
C – Comida: 14:00-15:00 (40€)
D – Tarde: 15:00-17:00 (20€)
-OPCIÓN 3-
Precio por 1ª+2ª SEMANA / 7 días
A – Madrugadores: 8:00-9:00 (0€)
B* – Mañana: 9:00-14:00 (110€)
C – Comida: 14:00-15:00 (70€)
D – Tarde: 15:00-17:00 (30€)
-OPCIÓN 4-
Precio por día suelto
A – Madrugadores: 8:00-9:00 (6€)
B* – Mañana: 9:00-14:00 (30€)
C – Comida: 14:00-15:00 (10€)
D – Tarde: 15:00-17:00 (12€)

* En cualquiera de las 3 opciones se puede elegir de A a D lo que más os convengas, teniendo en cuenta que mínimo hay que elegir la B* (Mañana / Goiza)

*Descuentos especiales para familias con dos hijas/os (Consúltalo en 688 739 485)

*Descuentos especiales para familias socias de HIRUKIDE, presentando carnet de socios. (Consúltalo en 688 739 485)


-1. AUKERA-
Lehen asteko prezioa / 3 egun
A – Goiztiarrak: 8:00-9:00 (0€)
B* – Goiza: 9:00-14:00 (60€)
C – Bazkaria: 14:00-15:00 (30€)
D – Arratsaldea: 15:00-17:00 (15€)
-2. AUKERA-
Bigarren asteko prezioa / 4 egun
A – Goiztiarrak: 8:00-9:00 (0€)
B* – Goiza: 9:00-14:00 (80€)
C – Bazkaria: 14:00-15:00 (40€)
D – Arratsaldea: 15:00-17:00 (20€)
-3. AUKERA-
Lehen + bigarren asteko prezioa / 7 egun
A – Goiztiarrak: 8:00-9:00 (0€)
B* – Goiza: 9:00-14:00 (110€)
C – Bazkaria: 14:00-15:00 (70€)
D – Arratsaldea: 15:00-17:00 (30€)
-4. AUKERA-
Egon soltero prezioa
A – Goiztiarrak: 8:00-9:00 (6€)
B* – Goiza: 9:00-14:00 (30€)
C – Bazkaria: 14:00-15:00 (10€)
D – Arratsaldea: 15:00-17:00 (12€)

* Edozein kasutan A, B*, C edo D aukeratu dezakezue, gutxienez B* AUKERA (Mañana / Goiza) aukeratu behar dela kontuan hartuz.

*Bi seme-alabak dituzten familientzako deskontu bereziak (Kontsultatu 688 739 485)

*HIRUKIDE-familia bazkideentzako deskontu bereziak, bazkide-agiria aurkeztuz. (Kontsultatu 688 739 485)

INSCRIPCIÓN / IZENA EMATEA
Podéis reservar plaza rellenando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / Lotura honetan formularioa bete dezakezue izena emateko.

CONTACTO / HARREMANA
688 739 485 / 944 022 022
info@beituba.com

Inicio: A las 9:00 en Sala beitu ba! (los niños/as que necesiten el servicio de acogida podrán venir a partir de las 8:00).

Fin y recogida: A las 14:00 en Sala beitu ba! (Errondoko kalea S/N 40815 Bilbao “Sarriko”).
* Los/las que contraten el servicio de comedor podrán recoger a sus hijos/as a las 15:00.

* Los/las que contraten el servicio de tarde podrán recoger a sus hijos/as a las 17:00.

Formulario: Todas las familias deberán rellenar un formulario online con información sobre alergias y otros datos de interés.

Autorizaciones: Todas las familias deberán firmar la autorización para la participación de sus hijos e hijas en las colonias..

Seguro: Poseemos los seguros necesarios para realizar estas colonias aunque los y las participantes estarán vigilados en todo momento por el equipo de responsables.


Hasiera: 9:00-etan beitu ba! Aretoan (harrera-zer- bitzua behar duten umeak 8:00-etatik aurrera etorri ahal izango dira).

Amaiera: 14:00-etan beitu ba! Aretoan.
* Jantoki zerbitzua kontratatzen dutenek 15:00etan amaituko dute.

* Arratsaldeko zerbitzua kontratatzen dutenek 17:00etan amaituko dute.

Formularioa: Familia guztiek formulario online bat bete behar izango dute interes-datu batzuk jasotzeko.

Baimenak: Familia guztiek bere seme-alaben parte-hartzerako baimena sinatu behar izango dituzte.

Segurantza: Beharrezko aseguruak dauzkagu kolonia hauek egiteko, eta arduradun-taldeak parte-hartzaileak zainduko dituzte denbora guztian.