BIRZIKLAPEN SORTZAILEA – beitu ba! – RECICLAJE CREATIVO

Cada segundo, minuto y hora se tiran toneladas de plásticos que se utilizan para guardar alimentos, juguetes y demás materiales. Con estos talleres crearemos alternativas para un uso responsable de los desechos.
¿Cuántos desechos plásticos se tiran en el barrio? ¿Cuántos de esos podrían reutilizarse? Vente a estos talleres y descubrirás un mundo creativo donde le daremos una segunda vida a todo lo que se tira. ¿Te animas a cambiar el mundo?

Segundu, minutu eta ordu bakoitzean milaka eta milaka plastikoak botatzen dira, eta tailer hauekin hondakinak modu arduratsuan erabiltzeko alternatibak sortuko ditugu.
Gure auzoan, zenbat plastikozko hondakinak botatzen dira? Haietatik zenbat berrerabili daitezke? Tailer hauetara etor zaitez eta sormen mundu bat ezagutuko duzu, hondakinei bigarren bizitza emanez. Mundua aldatzeko ausartzen zara?

· Utilizar la creatividad para proteger el medio ambiente.
· Crear usos alternativos para el plástico y demás basura reciclable.
· Concienciarse del problema medioambiental.
· Sensibilizarse en torno a la reutilización.

· Ingurumena babesteko sormena erabili.
· Plastiko eta gainerako zabor birziklagarrientzako erabilera alternatibak sortu.
· Ingurumen-arazoaren kontzientzia hartu.
· Berrerabilpenaren inguruan sentibera izatea.
· Desarrollar la capacidad crítica hacia esta sociedad consumista.
· Estimulas la creatividad.
· Ayuda a crear alternativas para mejorar el medio ambiente.
· Creas conciencia global y desde la perspectiva de la naturaleza.

· Kontsumo-gizarteari begiratuz gaitasun kritikoa garatuko duzu.
· Sormena estimulatuko duzu.
· Ingurumena hobetzeko alternatibak sortuko dituzu.
· Kontzientzia globala sortuko duzu naturaren ikuspegitik.
Utilizamos una metodología vivencial, participativa, activa y lúdica. Se combinarán las clases de forma guiada y no guiada, para que experimentemos también de forma autónoma y facilitemos el aprendizaje por descubrimiento.

Metodologia bizipenetan oinarritua, parte-hartzailea, aktiboa eta ludikoa erabiltzen dugu. Klase gidatuak eta ez gidatuak nahastuko ditugu, era autonomoan ere esperimentatzeko eta aurkikunde ikasketa errazteko.

GRUPO A TALDEA (-18 años / urte)
GRUPO B TALDEA (+18 años / urte)

GRUPO A (-18 años): Los martes de 17:30 a 18:30
GRUPO B (+18 años): Los juevesde 16:30 a 17:30

A TALDEA (-18 urte): Astearteetan 17:30etatik 18:30etara
B TALDEA (+18 urte): Ostegunetan16:30etatik 17:30etara
Sala beitu ba! – Calle Errondoko S/N 48015 Bilbao – cerca del metro Sarriko
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2904.779141902101!2d-2.960522384683959!3d43.27700257913591!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd4e504126365709%3A0xc2a913d644a2a247!2sBeituBa!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1557561988409!5m2!1ses!2ses&w=600&h=450]
TRIMESTRAL: 85,80€
MENSUAL (Recargo 5%): 30,00€

*grupo mínimo 10 personas


HIRUHILABETERO: 85,80€
HILABETERO (10% gehiago): 30,00€
*10 pertsonako gutxieneko taldea
Rellenando el siguiente FORMULARIO

Hurrengo FORMULARIOA bete behar duzue

teléfono: 688 739 485 / 944 022 022
email: info@beituba.com