TKT – ABEDUA 2021 DICIEMBRE – beitu ba!

TALLERES CREATIVO TEMÁTICOS /

SORMENEZKO TAILER TEMATIKOAK

– MIÉRCOLES POR LA TARDE / ASTEAZKENETAN ARRATSALDEAN –

Para niños y niñas de 4 a 12 / 4 eta 12 urge bitarteko haurrentzat

PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

TKT – Talleres Kreatibos Temáticos es un proyecto de beitu ba! donde los niños y niñas de 4 a 14 años podrán desarrollar su mundo creativo explorando su imaginación. Este mes de diciembre la temática será la Navidad.

TKT – Talleres Kreatibos Temáticos beitu ba!-ren proiektu bat da, non 4 eta 14 urte bitarteko neska-mutilek bere mundu sortzailea garatuko duten, bere irudimena esploratuz. Abenduan Gabonak izango dira gai nagusiak.

DIC. 01 ABE.
GABONETAKO IRUDIAK
FIGURAS DE NAVIDAD
DIC. 15 ABE.
GABONETAKO GAILETAK
GALLETAS DE NAVIDAD
DIC. 22 ABE.
ZURE EGUBERRIETAKO BOLA
TU BOLA DE NAVIDAD

HORARIO / ORDUTEGIA: 17:30 – 18:30

Calle Errondoko S/N, 48015 Bilbao.
A 5 minutos caminando del metro de Sarriko / Sarriko metrotik 5 minutura

PRECIO / PREZIOA

CADA SESIÓN 10€ SAIO BAKOITZA

MAPA

DESTINATARIOS / NORI ZUZENDUTA

Niños y niñas de 4 a 12 años.

4 eta 12 urte arteko neska-mutilak.

IDIOMA / HIZKUNTZA

Euskera (y castellano si es necesario) // Euskera (eta gaztelania beharrezkoa bada)

INSCRIPCIÓN / IZENA EMATEA

Para inscribirse hay que dar los siguientes pasos / Izena emateko pauso hauek eman behar dira:

1.- Rellenar el siguiente formulario: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Lotura honetan formularioa bete dezakezue izena emateko.

2.- Os devolveremos un email confirmando vuestra inscripción / Mezu elektroniko bat itzuliko dizuegu, izena eman duzuela baieztatzeko.

3.- Todas las familias deberán firmar una autorización para la participación de sus hijos e hijas en los talleres / Familia guztiek baimen bat sinatu beharko dute seme-alabek tailerretan parte har dezaten.

CONTACTO / HARREMANA
688 739 485 / info@beituba.com